Thanh toán online Laravel – Demo website bán hàng Phần 1Demo về website bán hàng tích hợp các chức năng chính như mua hàng, thanh toán offline hoặc online thông qua cổng thanh toán online vnpay.
Chức năng đăng nhập facebook, google được tích hợp trong laravel framework, sử dụng tính năng quên mật khẩu của laravel.
Và một số chức năng chatbot cần thiết đối với một website bán hàng zalo, talk.to
#doantotnghiep #laravelbanhang #laravelthanhtoanonline #laravelvnpay #demodoantotnghiep #laravelonlinedemo #websitebanhanglaravel #tichhopvnpay #laravelfacebook #laravelgoogle #chatzalo #laravelzalo #laraveltichhopzalo #talktolaravel

Nguồn: https://premierphuquoc.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://premierphuquoc.com.vn/tai-chinh/

One thought on “Thanh toán online Laravel – Demo website bán hàng Phần 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *