Trọn bộ Family and Friends 2 🍔💝 Unit 1 : What's this? | Tiếng anh lớp 2TRỌN BỘ 12 BÀI :

FAMILY AND FRIENDS GRADE 2 – SPECIAL EDITION – UNIT 1 : WHAT’S THIS? | TIẾNG ANH LỚP 2

TRỌN BỘ 12 BÀI :

STARTER : HELLO!
UNIT 1 : WHAT’S THIS?
UNIT 2 : PLAYTIME!
UNIT 3 : THIS IS MY NOSE!
UNIT 4 : HE’S A HERO!
UNIT 5 : WHERE’S THE BALL?
UNIT 6 : BILLY’S TEDDY BEAR!
UNIT 7 : ARE THESE HIS PANTS?
UNIT 8 : WHERE’S GRANDMA?
UNIT 9 : LUNCHTIME!
UNIT 10 : A NEW FRIEND!
UNIT 11 : I LIKE MONKEYS!
UNIT 12 : DINNERTIME!

❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4:

Family and Friends 3:

Family and Friends 2:

Family and Friends 1:

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://premierphuquoc.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://premierphuquoc.com.vn/giao-duc/

33 thoughts on “Trọn bộ Family and Friends 2 🍔💝 Unit 1 : What's this? | Tiếng anh lớp 2

  1. Hãy nên đáp lại giúp mình với những người đàn ông và một số dư tài ăn nói có vẻ như thế này thì báo sau tết thì mình cũng bắt đầu để bé có thể nào quên được điểm 10 nữa đó là một người phụ nữ

  2. Fhdh fhdh fhdh Shyn eggd DjVu fhdh HĐH djgjj djgjj djgjj dhgf jhddj jhddj hhdhy dhgf dhfhshhfhd njrejf their rheudhfuf rheudhfuf dueufudhfufhhhdu ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy ruhhff hhdhy

  3. woooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!

  4. 😊😀😁😂😃😄😅😆😇😈😉😯😐😑😕😠😬😡😢😴😮😣😤😥😦😧😨😩😰😟😱😲😳😵😶😷😞😒😍😛😜😝😋😗😙😌😭😎😚😘😖😔😪😏😓😫

  5. 😺😸😸🙀😼🦄👮‍♀️👮‍♂️👮‍♀️👮‍♀️👮‍♂️👮‍♀️👮‍♀️👮‍♂️🧚‍♀️🧜‍♀️🧜‍♂️💃👯‍♂️🧖‍♀️💏👉❤👅👁👀👣👃💌💙💟💕👁💝💙💓👄💓💚❤💟💜💘💗💛💟❤💓💟❤❤👅💓💟💕❣💖💓

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *