Việt Nam Sử Lược #2 – Tác Phẩm Kinh Điển của Trần Trọng Kim | Trò Chuyện Đêm KhuyaViệt Nam Sử Lược #2 của Trần Trọng Kim – Trò Chuyện Đêm Khuya – Đọc Truyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Hồng Hà diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

“Cái nghĩa vụ làm sử, tưởng nên kê cứu cho tường tận, rồi cứ sự thực mà nổi, chứ không nên lấy lòng yêu ghét của mình mà xét đoán. Dẫu người mình ghét mà có làm điều phải, mình cũng phải khen; người mình yêu mà có làm điều trái, mình cũng phải chê”
(TRẦN TRỌNG KIM)

Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim xuất bản lần đầu năm 1920, dựa trên những nghiên cứu trước đó như Nam sử tiểu học và Sơ học An Nam sử lược từ những năm 1914 -1917, là bộ thông sử viết bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam được soạn theo phương pháp hiện đại.

Với Việt Nam sử lược, sử học Việt Nam lần đầu tiên có một công trình thoát ly được khỏi lối chép sử biên niên truyền thống của Trung Quốc vốn chỉ nêu lên từng sự kiện riêng lẻ, rời rạc. Việt Nam sử lược trình bày các diễn biến lịch sử thành một câu chuyện liên tục và hấp dẫn, cho người đọc thấy được mối liên lạc nhân quả, biện chứng giữa các sự kiện xảy ra theo dòng thời gian. Ngoài ra, khác với lối chép sử của các sử thần thời phong kiến thường chỉ chú ý ghi chép hành vi, hoạt động của vua chúa quan lại, những cuộc tranh bá đồ vương, Việt Nam sử lược trái lại đã bắt đầu chú ý nhiều đến những sự kiện liên quan đời sống thực tế của dân chúng, sinh hoạt của xã hội, phong tục, tín ngưỡng,… Tất cả đều được thể hiện với một thái độ điềm tĩnh, khách quan, và công bằng đúng như một sử gia cần có.

©Thu âm và Bản Quyền v-audio thuộc về JC Entertainment. #trochuyendemkhuya #audiobooks

Nguồn: https://premierphuquoc.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://premierphuquoc.com.vn/giao-duc/

14 thoughts on “Việt Nam Sử Lược #2 – Tác Phẩm Kinh Điển của Trần Trọng Kim | Trò Chuyện Đêm Khuya

  1. Hay thật. Cơ mà người thuyết minh k nên đưa quan điểm của mấy cha sử gia hiện tại gì đó vào là hơn. Thời đó thì làm quái gì có tư tưởng tiến bộ mà gọi là khởi nghĩa nông dân. Cũng là một đám đói quá đi ăn cướp. Thắng thì làm vua, thua thì gọi là giặc cướp là đúng rồi, chả lẽ bọn nó còn có sự tích anh hùng gì đó nữa. Mà có sự tích anh hùng như Thủy Hử thì bản chất cũng là giặc cướp thôi. Chả nhẽ giành chính quyền xong tụi nó sẽ tạo được thứ gì tốt đẹp hơn chế độ phong kiến? Sử gia hiện đại gì mà lý luận còn tệ hơn thủ tướng chế độ cũ. Nhà nước nuôi tốn cơm, nói phét thì giỏi mà viết sử thì chủ quan. Đuổi việc bớt đi đỡ thuế của dân.

  2. Hóa ra thằng TQ ngày xưa nó toàn đi ăn cướp các tinh hoa của các dân tộc khác về lấy làm của nó,cái dân tộc khong tự nghĩ ra được cái gì thì liệu có khá lên được không?

  3. Hay quá ạ. Lịch sử phải như vậy chứ như sách Cộng Sản soạn Học sinh nó ghét học sử là đúng rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *